Proizvodnja HOP profila - :: GERBER :: Dobro došli ::

Idi na sadržaj
PROIZVODNJA HOP PROFILA
TEHNOLOGIJA IZRADE :
HOP otvorene profile izradujemo na valjaonici preko više pari valjaka. Koristimo čelicnu traku debljine do 5mm. Na ovaj način je moguće izraditi različite tipove profila sa dužinama po želji kupca. Odsecanje se vrši na kružnoj testeri pod uglom od 90 deg u odnosu na osu profila.

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE I MATERIJALI :          
Kao materijal koji se podrazumeva ako posebno nije naglašeno je Č.0361.Generalno profile možemo raditi od svih vrsta čelika sposobnih za deformaciju u zoni plastičnosti . Najcešce se rade od toplovaljanih  traka JUS C.B0.500. Za debljine ispod 2 mm koriste se hladnovaljane  trake. Mehaničke karakteristike zavise od vrste materijala, pri čemu se neke osobine poboljšavaju, a neke smanjuju. Granica plasticnosti i zatezna čvrstoca rastu, dok se izduženja smanjuju .

KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA SVOJSTVA :
Površina profila može da sadrži brazgotine i riseve u odredenoj meri što je tehnološka posledica samog procesa izrade usled otpadanja oksida pri prolazu profila kroz korektor. Prilikom izrade debljina profila ostaje konstantna i ona je u tolerancijama sa toplovaljanim i hladnovaljanim trakama (JUS C.B3.550 i JUS C.B3.530) U podrucju radijusa dozvoljava se smanjenje debljine do 22%. Površinu profila nije potrebno poserbno pripremati za farbanje, sem u slučajevima kada se radi od lužene trake kada je potrebno predhodno odmašcivanje.
OBELEŽAVANJE I PAKOVANJE :
Sintaksa za obeležavanje profila je : Profil "x" visina "x" širina "x" debljina "x" dužina npr. U 120x60x4x6000 . Profili se pakuju u pakete pri čemu maksimalna težina paketa iznosi 4000 kg.

TEŽINE :
Težine date u tabeli su teoretske računate sa specificnom težinom celika 7.8 kg/dm3. Stvarne težine se odreduju prilikom isporuke merenjem na vagu.

PRIMENA :
Hladno oblikovanio profili otvorenog standardnog ili specijalnog preseka od konstruktivnih, legiranih čelika, imaju veliku primenu u savremenom gradevinarstvu, za izradu konstrukcija krovova, stubova, bravarije, ... U arhitekturi uz kombinaciju sa drugim materijalima , posebno transparentnim, i uz maštovitost i futurističku viziju autora moguce je implementirati HOP-profile u jednu kompaktnu , funkcionalnu i savremenu formu .

REKLAMACIJE :
Svako neispunjavanje obaveza daje kupcu za pravo na reklamaciju . U takvim slučajevima kupac je dužan da dostavi reklamirani uzorak ili omoguci uvid na licu mesta uz obavezu prilaganja dokumenta o otpemi isporučene pošiljke. Otpremu vršimo dogovorno sa kupcem našim ili njegovim prevozom. Utovar smatramo našom obavezom dok istovar spada na teret kupca.
Copyright © 2022 Gerber. Sva prava zadržana. Zabranjeno neovlašćeno kopiranje.
Copyright © 2022 Gerber. Sva prava zadržana. Zabranjeno neovlašćeno kopiranje.
Copyright © 2022 Gerber. Sva prava zadržana.
Zabranjeno neovlašćeno kopiranje.
Nazad na sadržaj