Lasersko sečenje - :: GERBER :: Dobro došli ::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Proizvodni program
Lasersko sečenje prvenstveno čeličnih limova debljine do 15mm, svih oblika i dimenzija do 1500x3000. Prohrona do 8mm,Aluminijuma do 5. Takođe je moguće sečenje i ostalih vrsta materijala kao što su klirit,drvo,plastika itd. Preciznost sečenja u zavisnosti od debljine i vrste materijala kreće se od 0,1-0,2 mm. Isečena površina po debljini materijala je galtka i nije potrebna dodatna obrada.

Za čelične materijale većih debljina do 60mm posedujemo CNC gasno sečenje takođe visoke preciznosti i kvaliteta. Ovakav vid sečenja pogodan je za ugljenične čelike koji se ne koriste za kaljenje i poboljšanje. U zoni sečenja zbog visoke temperature dolazi do otvrdnjavanja površine po debljini materijala što nije pogodno za kasniju mašinsku obradu.
 
REFERENC LISTA:
Copyright © 2016. Gerber.Sva prava zadržana
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni